ปัจจุบันการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีกิจกรรมที่กระตุ้นการบริโภคของประชาชนในรูปแบบต่างๆ ผู้คนในเมืองอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยสิ่งจูงใจทางวัตถุและการชักจูงให้เกิด ความต้องการบริโภคตลอดเวลา ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงหาทางออกโดยการกู้ยืม เงินด่วน จากแหล่งเงินทุนต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนนอกระบบซึ่งสามารถกู้ยืม เงินด่วน ได้ง่ายและรวด เร็ว ทางโลกอินเตอร์เน็ต แต่อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการกู้ และอาจจะต้องเป็นเหยื่อของกู้เงิน ตามมาอีกด้วย ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

เราอาจจะเห็นได้จาก Wi-fi ตามสถานที่ต่างๆ , Edgeและในส่วนของบริการอินเตอร์เน็ตในระบบมือถือ 3G ซึ่งพบว่าประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูล แหล่งกู้ เงินด่วน ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ง่าย และมีความสะดวกมาก จึงทำให้ประชาชนที่ใช้อินเตอร์เน็ตมีจำนวนมากขึ้น และแน่นอนว่ากลุ่มมิจฉาชีพก็สามารถเล็งเห็นช่องทางดังกล่าวที่สามารถจะแสวง หาประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น โดยการเข้ามาหลอกลวงผู้คนผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้น ที่จะพบได้มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของ Social Network ซึ่งผู้คนสามารถติดต่อ พูดคุยกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น Hi-5 , Facebook , Exteenblog , Twitter , MSN

และยังไม่เพียงแต่ทาง Social Network เท่านั้น ยังมีในส่วนของการโฆษณาผ่านทางหน้าเว็บต่างๆ ที่ส่วนใหญ่มักจะกินพื้นที่หน้า Website ที่มีความโดดเด่นกว่าพื้นที่ของเนื้อหาที่ต้องการจะเสนอเป็นหลัก และ อีกส่วนสำคัญคือการกู้ เงินด่วน ผ่านอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการทำ ธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เนื่องมีความสะดวก ง่ายต่อการค้นหา และไม่เสียเวลาเหมือนการไปหาแหล่งกู้ เงินด่วน ตามธนาคารหรือสถาบันการเงิน แต่การกู้เงินผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นก็มาพร้อมกับความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากกลุ่ม มิจฉาชีพตามไปด้วย

คำค้นแนะนำ
Raiden
ยางซอฟ
ยางซิ่ง
ยาง
ยางรถยนต์
สินเชื่อ เกียรตินาคิน
สินเชื่อบุคคล เจมันนี่